Wilt u een donatie doen aan de projecten van Wolfgang Lange?

Financiële ondersteuning

Indien u een donatie wilt doen om de concerten van het Luna Kamerkoor en/of het Helios Ensemble te steunen, kan dit door een bedrag over te maken naar banknummer NL65 INGB 0007 6574 85 t.n.v. Stichting Harmonia Mundi o.v.v. "gift stichting harmonia mundi".
Uw donatie kan in het kader van de ANBI-cultuurstatus en haar regeling als aftrekpost worden opgevoerd voor de fiscus.

Dank voor uw bijdrage.