Noordelijk Bachconsort

Het ensemble (18 orkestleden en 16 zangers) bestaat uit goede amateurs en enkele professionals. Solisten zijn afwisselend ervaren
professionals en jonge talentvolle zangers en instrumentalisten. Het NBC geeft altijd minstens één concert per seizoen in
Groningen-Stad. Regelmatig geeft het ensemble concerten op locaties in de provincie Groningen en Drenthe, maar ook bij gelegenheid in Duitsland, Frankrijk en Denemarken.

Repertoire

De programma's worden thematisch vormgegeven. Op deze manier wordt de context waarin de muziek staat duidelijk. Naast de cantates van Bach, die nog altijd centraal staan in de programmering, voert het ensemble werken van tijdgenoten uit. Zo ook van minder bekende componisten zoals Georg Pisendel, Georg Gebel, Christoph Graupner en Gottfried August Homilius. Dit levert een boeiende zoektocht op.

Meer weten?

Meer informatie kunt u vinden op de site van het Noordelijk Bachconsort.