Project Lukaspassion Rolle

Geachte bezoeker,

Mijn naam is Wolfgang Lange, ik ben dirigent en wil u graag attent maken op de Lukaspassion (1744), een meesterwerk van de componist Johann Heinrich Rolle (1716-1785). Dit werk is enkele jaren geleden door muziekuitgever Klaus Winkler onder het stof vandaan gehaald, zoals ook Mendelssohn-Bartoldy ooit deed met de Matthäuspassion, die Bach componeerde 17 jaar voor die van Rolle.

Ik geloof in dit prachtige werk en ben er pleitbezorger van. Naast de lawine van de jaarlijkse Bach Passionen (zonder deze te kort te willen doen) zou het in “Nederland Passieland” een meer dan goede aanwinst zijn om een volwaardig passieverhaal in een totaal andere beleving mee te mogen maken. De Lukaspassion van J.H. Rolle is iets korter dan Bach's Johannespassion en minstens even dynamisch.

In maart 2019 voeren het Luna Kamerkoor en het Helios Ensemble deze Lukaspassion van J.H. Rolle uit, waarschijnlijk voor het eerst sinds 1747. Enkele basisscholen uit de plaatsen waar we concerten geven doen mee waardoor het project mede een educatief karakter krijgt. De leerlingen zingen tijdens de concerten de koralen en maken deel uit van de uitvoering!

Ons enthousiasme is groot, maar financieel is het project nog niet helemaal rond. Gelukkig hebben we een aantal sponsoren bereid gevonden ons te steunen. Wij doen een beroep op u ons ook te steunen met een donatie, hoe gering ook. Dank u wel!

Met vriendelijke groeten,

Wolfgang Lange, dirigent en initiator
Stichting Harmonia Mundi
Helios Ensemble
Luna Kamerkoor