Helios Ensemble

Helios Ensemble

Het Helios Ensemble is in 1991 opgericht. Het ensemble beheerst een breed repertoire van barokmuziek tot hedendaagse werken. De bezetting is flexibel: van trio tot (kamer)orkest. Helios initieert eigen producties, maar treedt ook op als begeleidingsorkest bij het uitvoeren van onder andere oratoria. Sinds 2005 is het Helios Ensemble uitgebreid met een eigen vocaal ensemble: het Luna Kamerkoor.

Combinatie met andere kunstdisciplines

Helios maakt producties waarin muziek gecombineerd wordt met andere kunstdisciplines en legt in zijn programmering een link tussen modern idioom en traditie. Helios wil met zijn opdrachten aan componisten vooral koormuziek in combinatie met instrumentale muziek een impuls geven. Kruisbestuiving tussen oud en nieuw, waarin humor en ernst, speelsheid en speelbaarheid de brug slaan tussen hedendaagse componisten en oude meesters. Doel daarvan is het rijke koorrepertoire uit te breiden met werken die ook voor de vele koren die Nederland telt, zingbaar zijn. Helios wil een breed publiek laten genieten van muziek van alle tijden, waarbij kwaliteit en eigenheid voorop staan. Helios wil de dramatische mogelijkheden van de muziekwerken die het uitvoert zo veel mogelijk benutten: zowel in ruimte als in dramatische expressie. Concerten van Helios zijn niet statisch – de inzet van theatrale middelen geven een extra dimensie aan de uitgevoerde muziek.

Als je weet waar ik ben, zoek me dan

Begin 2007 realiseerde Helios de productie ‘Als je weet waar ik ben zoek me dan’ – een toonzetting door Gábor Tarján van een aantal gedichten van Lucebert, en een nieuwe instrumentatie door Bart Visman van Daan Mannekes ‘Cantique de Pascal/Double’. In het najaar van 2007 voerde het Helios ‘Trajectoire’, het Opus Magnum van Daan Manneke uit.

Opdrachtproducties

Het idee dat het Helios voor ogen staat met deze en komende ‘opdrachtproducties’ is om componisten in hun eigen, hedendaagse stijl te laten schrijven en daarbij een duidelijk verband te leggen met toondichters uit het verleden die hen na aan het hart liggen. Oud wordt nieuw, nieuw wortelt in oud – dat wil het Helios laten horen en beleven.