Cantorij Stevenskerk

Cantorij

De cantorij van de Stevenskerk is een koor met op dit moment 16 leden. De vieringen in de Stevenskerk worden georganiseerd door het OCP, Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen. Het OCP is niet gebonden aan een kerkgenootschap maar wil juist ruimte bieden, aan mensen van uiteenlopende religieuze achtergrond en kerkelijke kleur. Aan de vieringen wordt muzikaal meegewerkt door de Stadsorganist van Nijmegen, Jetty Podt, en organist Joost Langeveld. De cantorij staat onder leiding van Wolfgang Lange.

De cantorij repeteert elke dinsdagavond in de kerk (20-22 uur) en zingt eens in de twee weken in de dienst. Een keer meezingen? Neem hier contact op.

Repertoire

We zingen voornamelijk vierstemmige Nederlandstalige kerkmuziek; daarnaast werken we aan kerkelijk repertoire uit de hele breedte van de koorliteratuur.

Meer weten?

Meer informatie kunt u vinden op de site van het Oecumenisch City Pastoraat.