ANBI

Stichting Harmonia Mundi heeft een ANBI-status. (nummer in het belastingregister: 800474235). Een ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De projecten die hieronder vallen, voldoen aan deze voorwaarde.


800474235

Stichting Harmonia Mundi
KvK-nummer 41210777
Helios Ensemble (instrumentaal ensemble)
Luna Kamerkoor (vocaal ensemble)

Het bestuur

van de Stichting voor kamermuziek Harmonia Mundi bestaat uit:
Wolfgang Lange: voorzitter
Martine Bernart: penningmeester
Ginie de Noord: secretaris

Doelstelling Stichting Harmonia Mundi

Het doen uitvoeren van kamermuziek in de meest ruime zin van het woord.
De uitvoerende ensembles zijn het Helios Ensemble en het Luna Kamerkoor.

Beleidsplan 2017 – 2020
1. DOELSTELLING
De Stichting tracht dit doel te bereiken door zich te oriënteren op en zich te interesseren voor de activiteiten van uitvoeren van elke vorm van (kamer)muziek. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

2. DOELGROEP
Een ieder die affiniteit heeft met het beluisteren van voornamelijk klassieke muziek, zonder enkele vorm van beperkingen.

3. ACCOMMODATIE
Het secretariaat is gevestigd op het adres van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

4. BESTUURSORGANISATIE
Het bestuur dient uit minimaal 3 leden te bestaan.
Voorzitter, secretaris en penningmeester, samen vormend het Dagelijks Bestuur.

Algemeen
De Stichting is opgericht op 1 juni 1991 en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder dossiernummer 41210777.

Het RISN-nummer is 800474235
De Stichting heeft de ANBI status